Lávka pro pěší a cyklisty přes Vltavu v Lužci nad Vltavou

Kategorie: Křížení
Příjemce: Obec Lužec nad Vltavou
Příspěvek: 46 006 010,05 Kč
Schválení příspěvku: 2019
Realizace projektu: 2019 - 2021

Předmětem realizace akce byla lávka pro pěší a cyklisty přes řeku Vltavu v obci Lužec nad Vltavou včetně navazujícího napojení na místní komunikaci. Konstrukce lávky je řešena jako zavěšená mostní konstrukce o dvou polích délky 99,18 a 31,9 metrů s dvoutrámovou mostovkou z ultravysokopevnostního betonu, ocelovými závěsy a ocelovým A pylonem. Zároveň je zachována podplavná výška 7 m. Stavba lávky slouží pro překonání řeky Vltavy mezi obcemi Lužec nad Vltavou a Bukol pro pěší a cyklisty. Lávka znamená rychlejší, permanentní a také bezbariérové propojení obou břehů řeky a překonání Vltavy bez závislosti na přívozu.Zpět na všechny projekty

Modul: Projekty