Ikona CarouseluCarousel (široký)


SFDI

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) již řadu let úspěšně poskytuje příspěvky na financování akcí zaměřených na odstraňování bariér ve veřejném prostoru městům a obcím, jejich svazkům, krajům, ale i dalším subjektům.

Každým rokem roste zájem ze strany těchto subjektů o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI a při schvalování příspěvků je nutné řešit velký převis požadavků žadatelů oproti možnostem rozpočtu SFDI. SFDI se však snaží vyhovět co nejvíce žadatelům a jejich navrhovaným akcím.

Rozděleno téměř 13 mld. Kč


Icon

Odstranění bariér ve veřejném prostoru je hlavním cílem financování formou příspěvků z rozpočtu SFDI. Od roku 2000 do 2021 bylo na tyto účely poskytnuto přes 3 tisíce příspěvků jednotlivým subjektům v celkovém objemu téměř 13 mld. Kč, a to konkrétně na zvyšování bezpečnosti budováním bezbariérových chodníků více než 7,3 mld. Kč, přes 3,7 mld. Kč na cyklostezky a více jak 1,6 mld. Kč na mimoúrovňové křížení komunikací. Celkem bylo podpořeno 3 440 akcí. . Jde o projekty jejichž předmětem byla výstavba bezbariérových chodníků a cyklostezek a souvisejících úprav, které mají za cíl zvýšení bezpečnosti zranitelných účastníků dopravy, například výstavba a rekonstrukce míst pro přecházení, přechodů pro chodce, světelných signalizačních zařízení, podchodů, lávek, autobusových zastávek a podobně. Jak vám můžeme pomoct s vyřízením?