Ikona CarouseluCarousel (široký)


SFDI

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) již řadu let úspěšně poskytuje příspěvky na financování akcí zaměřených na odstraňování bariér ve veřejném prostoru městům a obcím, jejich svazkům, krajům, ale i dalším subjektům.

Každým rokem roste zájem ze strany těchto subjektů o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI a při schvalování příspěvků je nutné řešit velký převis požadavků žadatelů oproti možnostem rozpočtu SFDI. SFDI se však snaží vyhovět co nejvíce žadatelům a jejich navrhovaným akcím.

Rozděleno téměř 18 mld. KčIcon


Odstranění bariér
ve veřejném prostoru je hlavním cílem financování formou příspěvků z rozpočtu SFDI. Od roku 2000 do 2023 bylo na tyto účely schváleno přes 4 tisíce příspěvků jednotlivým subjektům v celkovém objemu přes 17,7 mld. Kč, a to konkrétně na zvyšování bezpečnosti budováním bezbariérových chodníků téměř 9,5 mld. Kč,  více než 5,9 mld. Kč na cyklostezky a více než 2,3 mld. Kč na mimoúrovňové křížení komunikací. Celkem bylo podpořeno 4 112 akcí. Jde o projekty jejichž předmětem byla výstavba bezbariérových chodníků a cyklostezek a souvisejících úprav, které mají za cíl zvýšení bezpečnosti zranitelných účastníků dopravy, například výstavba a rekonstrukce míst pro přecházení, přechodů pro chodce, světelných signalizačních zařízení, podchodů, lávek, autobusových zastávek a podobně. Jak vám můžeme pomoct s vyřízením?