Bezbariérový chodník v ulici Hybešova v obci Kralupy nad Vltavou

Kategorie: Bezbariérové chodníky
Příjemce: Město Kralupy nad Vltavou
Příspěvek: 3 514 000,00 Kč
Schválení příspěvku: 2018
Realizace projektu: 2018

Akce “Bezbariérový chodník v ulici Hybešova v obci Kralupy nad Vltavou” řešila výstavbu chodníků podél komunikace III/10147 ve městě Kralupy nad Vltavou. Výstavba nových chodníků začínala na křížení řešené komunikace a místní komunikace v ulici Česká, kde se napojovala na stávající chodník. Ve směru k ulici Pražská nově navržený chodník zlepšil dostupnost autobusových zastávek, které se nacházejí na ulici Pražská. 

Cílem projektu bylo vybudování bezbariérové komunikace pro chodce v intravilánu města Kralupy nad Vltavou, podél silnice III/10147. Tímto krokem byla o další významnou část rozšířena síť bezbariérových komunikací ve městě, byla zlepšena dostupnost průmyslového areálu a také byla zlepšena dostupnost dopravní infrastruktury i osobám se zdravotními omezeními. Realizací projektu vznikl i nový přechod pro chodce s nasvětlením. Zpět na všechny projekty

Modul: Projekty