Chodník Horní Radechová

Kategorie: Bezbariérové chodníky
Příjemce: Obec Horní Radechová
Příspěvek: 3 382 000,00 Kč
Schválení příspěvku: 2017
Realizace projektu: 2018

Předmětem akce bylo vybudování bezpečné pěší trasy podél frekventované silnice I/14, po které projíždí obcí velké množství osobních, ale zejména nákladních automobilů. Před realizací stavby chodníku byli chodci nuceni pohybovat se po silnici, což přinášelo řadu nebezpečných situací. 

Realizací stavby chodníku akce došlo ke zvýšení bezpečnosti chodců a také ke zpřístupnění objektů občanské vybavenosti obce všem obyvatelům, včetně obyvatelům s omezenou schopností pohybu nebo orientace. Zpět na všechny projekty

Modul: Projekty