Rekonstrukce silnice III/32225 Černá u Bohdanče - chodník

Kategorie: Bezbariérové chodníky
Příjemce: Obec Černá u Bohdanče
Příspěvek: 3 442 980,00 Kč
Schválení příspěvku: 2019
Realizace projektu: 2020

Projekt řešil výstavbu chodníku podél průtahové silnice, zřízení autobusových zastávek, výstavbu autobusové točny s chodníkem a zastávkou na konci řešeného úseku a místa pro přecházení. Obec zažila v posledních letech mohutnou výstavbu RD a s tím spojené navýšení počtu obyvatel a nárůst dopravy. V obci však zcela chyběly chodníky podél průtahové komunikace, kde se mísí automobilová doprava s pěšími. Chodci tak byli vystaveni riziku střetu s projíždějícími vozidly. Občanská vybavenost obce a autobusová zastávka jsou umístěny pouze v centru obce, pro obyvatele z okrajové části by to znamenalo docházkovou vzdálenost 1 km. 

Cílem projektu bylo vytvoření bezpečné bezbariérové pěší trasy podél průtahové komunikace. Došlo ke zkrácení docházkové vzdálenosti na BUS zastávku z okrajové části obce z 1 km na cca 300 m. Zajistila se bezpečnosti chodců při každodenní cestě na autobusové zastávky do školských zařízení a zaměstnání, za občanskou vybaveností obce. Zajistila se bezpečná pěší trasa pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace a došlo ke zvýšení celkové bezpečnosti a plynulosti dopravy v obci. Zpět na všechny projekty

Modul: Projekty