Cyklostezka Rokytenka - I. část – úsek po areál Kotrla

Kategorie: Cyklostezky
Příjemce: Město Vsetín
Příspěvek: 2 201 707,92 Kč
Schválení příspěvku: 2019
Realizace projektu: 2019 - 2020

Předmětem projektu byla výstavba nové cyklistické stezky (I. části – úseku po areál Kotrla) pro společný provoz chodců a cyklistů v k. ú. Rokytnice u Vsetína kolem silnice I/69. Součástí stavby byla stavba lávky přes Janišovský potok, veřejné osvětlení a realizace souvisejících přeložek. Před realizací stavby cyklostezky byli cyklisté nuceni pohybovat se po frekventované silnici I. třídy a docházelo zde k narušování plynulosti dopravy a k dopravním nehodám. Cyklostezka pro smíšený provoz chodců a cyklistů byla v místech pro přecházení bezbariérově upravena a byla doplněna o signální a varovné pásy v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb.Zpět na všechny projekty

Modul: Projekty