Železniční podjezd Raisova-Parkány

Kategorie: Křížení
Příjemce: Město Náchod
Příspěvek: 11 437 088,00 Kč
Schválení příspěvku: 2018
Realizace projektu: 2018 - 2019

Předmětem akce byla výstavba nového podjezdu, který zajistil propojení ulic Raisova a Parkány. Jednalo se o stavbu nové konstrukce železničního mostu na stávající železniční trati Týniště nad Orlicí – Broumov pro potřeby Města Náchodu. Stavba vznikla v rámci stávajícího konsolidovaného železničního násypu přibližně z 19. století.  

Výstavba nového mostu probíhala současně s velkou investiční stavbou Správy železniční dopravní cesty - „Revitalizace trati Týniště n. O. – Broumov". Nový podjezd je realizován jako železobetonová konstrukce, vrchní vodorovnou část tvoří ocelové nosníky s proměnou tloušťkou a minimální podjezdová výška je 4 m. V rámci akce došlo také k vybudování komunikace pro pěší, parkoviště a nového osvětlení. Zpět na všechny projekty

Modul: Projekty