Oprava lávky přes železniční trať Beroun - Rakovník

Kategorie: Křížení
Příjemce: Obec Hýskov
Příspěvek: 1 367 529,00 Kč
Schválení příspěvku: 2020
Realizace projektu: 2020

Cílem projektu byla oprava Lávky přes Železniční trať Beroun – Rakovník, zejména prodloužení životnosti její konstrukce. 

Lávka byla v minulosti nedílnou součástí obecní infrastruktury, kterou využívali nejen občané Hýskova pro každodenní dopravu do zaměstnání, škol, za nákupy, službami nebo do úřadu, ale i návštěvníci obce. Z důvodu špatného stavebně – technického stavu však byla lávka již dva roky uzavřena, což znamenalo velké obtíže pro všechny její uživatele, kteří byli nuceni pohybovat se v kolejišti, a vzniklo tak zvýšené riziko srážky chodců s vlakem.  

V rámci opravy proběhlo snesení stávajícího svršku lávky, byl proveden nový hydroizolační systém, vybudováno nové příslušenství. Spodní stavba – opěry a pilíře byly sanovány, proběhlo vyjmutí, repase a částečně i výměna ložisek. Stávající ocelová konstrukce byla kompletně očištěna a byla provedena celoplošná protikorozní úprava. Zpět na všechny projekty

Modul: Projekty