Chodník podél hlavní komunikace v obci Podluhy - I. etapa

Kategorie: Bezbariérové chodníky
Příjemce: Obec Podluhy
Příspěvek: 1 408 000,00 Kč
Schválení příspěvku: 2016
Realizace projektu: 2016 - 2017

Cílem akce bylo zvýšení bezpečnosti dopravy a zpřístupnění osobám s omezenou schopností pohybu a orientace v řešené lokalitě obce Podluhy. 

Jedná se o I. etapu výstavby chodníku podél komunikace III/1148 délky přibližně 400 m. I. etapa zahrnuje úsek chodníku od hřiště po přechod pro chodce v místě stávající prodejny potravin (včetně). Chodník je umístěn do prostoru mezi silnici III/1148 a stávající zástavbu a je navržen v šířce 2,0 m. V místě autobusové zastávky je chodník rozšířen na 3,0 m, čímž došlo k vytvoření pohodlného nástupiště.  Zpět na všechny projekty

Modul: Projekty