Velké Přílepy - Rekonstrukce ulice Spojovací - 2. etapa

Kategorie: Bezbariérové chodníky
Příjemce: Obec Velké Přílepy
Příspěvek: 505 000,00 Kč
Schválení příspěvku: 2018
Realizace projektu: 2018

V rámci 2. etapy rekonstrukce ulice Spojovací byl realizován nový přechod pro chodce na silnici II/240, včetně jeho nasvětlení, světelného signalizačního zařízení řídící jeho provoz radarem a 10 m dlouhý chodník na ul. Formanská. 

Hlavním cílem projektu bylo zvýšení bezpečnosti chodců. V daném úseku chyběl přechod pro chodce a docházelo k nebezpečnému živelnému přecházení frekventované silnice II. třídy. Projekt také reagoval na vznik nové rezidenční obytné lokality v okrajové části obce. Zpět na všechny projekty

Modul: Projekty