Zvýšení bezpečnosti podél komunikací III. třídy v obci Jenštejn

Kategorie: Bezbariérové chodníky
Příjemce: Obec Jenštejn
Příspěvek: 628 160,00 Kč
Schválení příspěvku: 2020
Realizace projektu: 2020

Předmětem akce byla výstavba chodníků, přechodů pro chodce a míst pro přecházení na silnicích III/0106 a III/0107, jejichž realizace významně přispěla ke zvýšení bezpečnosti účastníků provozu, zejména zvýšení bezpečnosti pohybu chodců v dané oblasti, ale přispěla i ke zvýšení i plynulosti automobilové dopravy po daných komunikacích. Šlo o původně nebezpečný úsek silnice III. třídy, kde z důvodu absence chodníků museli pěší využívat okraj komunikace přímo v křižovatce.  Zpět na všechny projekty

Modul: Projekty