Sedliště - zvýšení bezpečnosti dopravy na II/473, II. etapa – část chodník

Kategorie: Bezbariérové chodníky
Příjemce: Obec Sedliště
Příspěvek: 1 700 999,41 Kč
Schválení příspěvku: 2018
Realizace projektu: 2018 - 2019

Předmětem akce byla rekonstrukce chodníku, autobusové zastávky, míst pro přecházení a zřízení nového přechodu pro chodce včetně jeho nasvětlení. Původní chodník byl ve špatném technickém stavu, přecházení silnice II/473 a také možnosti přejití v prostoru křižovatky silnic II/473 a III/4731 bylo řešeno nevhodně. Projekt zvýšil bezpečnost pěších podél silnic II/473 a III/4731 a zpřístupnil dopravu osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Zpět na všechny projekty

Modul: Projekty