Komunikační propojení Slováckého náměstí se sídlištěm Olšava v Uherském Brodě (I. a II. etapa)

Kategorie: Cyklostezky
Příjemce: Město Uherský Brod
Příspěvek: 22 630 999,00 Kč
Schválení příspěvku: 2017 a 2018 (I. a II. etapa)
Realizace projektu: 2017–2019

Předmětem akce byla výstavba I. a II. etapy Komunikačního propojení Slováckého náměstí se sídlištěm Olšava, která zajistila bezpečné propojení sídliště Olšava s dalšími částmi města pomocí smíšené stezky pro pěší a cyklisty. Celá trasa je bezbariérová. Začátek trasy je na Slováckém náměstí u Centra pohybových aktivit, Aquaparku Delfín, trasa dále vede nedaleko zimního stadionu a přímo kolem orelského fotbalového stadionu, florbalového hřiště a tenisových kurtů směrem k řece Olšavě, kterou překonává po nově vybudované lávce. Stezka pokračuje přes cíp volné krajiny a druhou téměř identickou lávkou překonává státní silnici I/50. Smíšená stezka je ukončena vyústěním na ulici Dělnická na sídlišti Olšava. 

 Zpět na všechny projekty

Modul: Projekty