Bezbariérové chodníky Čejkovice, ulice Cigánov

Kategorie: Bezbariérové chodníky
Příjemce: Obec Čejkovice
Příspěvek: 2 184 000,00 Kč
Schválení příspěvku: 2015
Realizace projektu: 2015

Předmětem akce bylo provedení rekonstrukce chodníků po obou stranách silnice III. třídy v ulici Cigánov, které bezprostředně navazují na již provedenou I. etapu rekonstrukce chodníků. Vznikly tak nové bezbariérové pěší trasy s vazbou na občanskou vybavenost, které zajišťují bezpečnost chodců po celé délce krajské komunikace. Projekt navazoval na Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením.  Zpět na všechny projekty

Modul: Projekty