Zvýšení bezpečnosti u ZŠ Donín

Kategorie: Bezbariérové chodníky
Příjemce: Město Hrádek nad Nisou
Příspěvek: 948 000,00 Kč
Schválení příspěvku: 2018
Realizace projektu: 2018

Projekt “Zvýšení bezpečnosti u ZŠ Donín” spočíval ve vybudování chodníku podél silnice III/2711, v místě Základní školy Donín, včetně realizace přechodu pro chodce, místa pro přecházení a dvou autobusových zastávek. Nový chodník usnadnil pohyb chodců, především žáků základní školy, mezi autobusovými zastávkami a základní školou. Dále trasa navazuje na stávající chodníky v centru města a propojuje je s chodníkem, vedoucím podél silnice III/2711, vybudovaném za přispění SFDI v roce 2016.  

Cílem projektu bylo zpřehlednění a zklidnění provozu a zvýšení bezpečnosti zranitelných účastníků silničního provozu včetně jejich oddělení od automobilového provozu. Stavba tak přispěla ke zvýšení bezpečnosti dopravy a k jejímu zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Zpět na všechny projekty

Modul: Projekty