Rekonstrukce mostu přes trať ČD, Říčany

Kategorie: Křížení
Příjemce: Město Říčany
Příspěvek: 22 299 350,82 Kč
Schválení příspěvku: 2017
Realizace projektu: 2018

Předmětem této investiční akce byla rekonstrukce stávajícího mostního objektu, který převádí komunikaci ul. 5. května v Říčanech přes železniční trať Praha – Benešov. Vzhledem k technickému stavu mostního objektu byla z hlediska ekonomické výhodnosti a efektivnosti jako nejlepší řešení zvoleno provedení kompletní rekonstrukce, při které byl odstraněn mostní svršek a příslušenství, bylo provedeno nové ukotvení ocelového zábradlí, umístěny nové protidotykové zábrany trakčního vedení a dále došlo k novému celkovému nátěru celého objektu.Zpět na všechny projekty

Modul: Projekty