Rekonstrukce mostu O. Scheinpflugové ve Slaném

Kategorie: Křížení
Příjemce: Město Slaný
Příspěvek: 6 401 795,74 Kč
Schválení příspěvku: 2017
Realizace projektu: 2018

Předmětem akce byla rekonstrukce mostu ev. č. Slaný – 02, který převádí místní komunikaci v ulici O. Scheinpflugové přes jednokolejnou trať Slaný-Zlonice. Most byl ve velmi špatném technické stavu. V rámci rekonstrukce byl snesen mostní svršek, byl odtěžen nadnásyp na klenbě, byly rozebrány čelní zdi a křídla mostu.  Následně bylo provedeno zpevnění ve vrcholu klenby mostu a byly vyzděny čelní zdi a mostní křídla a byl proveden nový mostní svršek. V průběhu realizace bylo také nutné dočasně přeložit inženýrské sítě, které byly uloženy v mostním tělese. Stavební práce probíhaly tak, aby při realizaci nedošlo k přerušení provozu na železniční trati a zároveň k ohrožení kolejových vozidel na této trati.  

Most po rekonstrukci zachovává z velké části původní podobu s viditelnými kamennými bloky a obloukem nad železniční tratí.   Zpět na všechny projekty

Modul: Projekty