Výstavba přechodů pro chodce v ulici Revoluční v Novém Bydžově

Kategorie: Bezbariérové chodníky
Příjemce: Město Nový Bydžov
Příspěvek: 1 523 828,00 Kč
Schválení příspěvku: 2020
Realizace projektu: 2020

V rámci akce byla navržena výstavba dvou přechodů pro chodce na silnici II/327 v ul. Revoluční třída v N. Bydžově. Oba přechody pro chodce jsou nyní využívány obyvateli místní části a návštěvníky Penny Marketu a Sokolovny. Nově vzniklý přechod pro chodce umožňuje bezpečný přístup na nedalekou autobusovou zastávku. Přechody pro chodce jsou bezbariérově upraveny, šířka přechodů je 4 m a délka přecházení je 7 m. Současně bylo provedeno také nasvětlení těchto přechodů. 

Zřízením přechodů došlo ke zvýšení bezpečnosti chodců a zároveň zpřístupnění komunikací osobám se sníženou schopností pohybu a orientace na Revoluční třídě.  Zpět na všechny projekty

Modul: Projekty