Oprava mostu Josefa Straky přes Labe

Kategorie: Křížení
Příjemce: Město Mělník
Příspěvek: 49 591 828,56 Kč
Schválení příspěvku: 2017
Realizace projektu: 2018-2019

Jedná se o neinvestiční akci, v rámci které došlo ke kompletní opravě mostu přes řeku Labe v centru města Mělníku. Přes most vede místní komunikace a je hojně využíván motorovými vozidly, do doby realizace akce byl svislým dopravním značením omezen vjezd vozidel nad 20 t, v současnosti již mohou most využívat i nákladní vozidla. 

V případě nerealizace nutné opravy by mohlo dojít k postupnému omezení vjezdu vozidel.  Vzhledem k tomu, že tento most je také využíván při objízdných trasách při provádění stavebních prací na sil. I. třídy, omezení vjezdu vozidel by značně komplikovalo dopravní situaci v centru města.  

Byla nahrazena železobetonová mostovka, zbylé části mostu byly zachovány a jen obnoveny. Největší část stavebních prací zaujímalo obnovení nátěru celé ocelové konstrukce. V rámci opravy byla zachována komunikace pro pěší na stranách mostu.  Zpět na všechny projekty

Modul: Projekty