Cyklostezka Chodová Planá –MariánskéLázně

Kategorie: Cyklostezky
Příjemce: Chodová Planá – Mariánské Lázně
Příspěvek: 6 881 009 Kč
Schválení příspěvku: 2019
Realizace projektu: 2019

Cyklostezka je umístěna v lokalitě mezi Chodovou Planou a Mariánskými Lázněmi a nachází se podél stávající železniční trati ve směru na Mariánské Lázně. Cyklostezka umožňuje bezpečný pohyb cyklistů dojíždějících do škol a za pracovní příležitostí v obou směrech podél komunikací I/21 a II/230. 

Hlavním cílem projektu bylo propojení stávající částí trasy Planá – Chodová Planá – Mariánské Lázně s ostatními cyklotrasami v regionu. Její vybudování je v souladu s prioritami a cíli Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR. V oblasti propojení cyklistiky a veřejné hromadné dopravy mezi dvěma územně samosprávnými celky a mezi Plzeňským a Karlovarským krajem. Cílem je také změna životního stylu obyvatel a podpora sportovních aktivit.  Zpět na všechny projekty

Modul: Projekty