Oprava lávek DC-007P, DC-015P, DC-016P a svah u cyklostezky pod zámkem

Kategorie: Cyklostezky
Příjemce: město Děčín
Příspěvek: 194 290 Kč
Schválení příspěvku: 2018
Realizace projektu: 2018

Hlavním cílem akce byla oprava lávek a svahu u cyklostezky pod zámkem. Na lávkách DC-015P a DC-16P byla odstraněna dřevěná mostovka a položena nová dřevěná mostovka, u lávky DC-007 byly postupně vyměněny poškozené části dřevěné mostovky a osazeno zcela nové dřevěné zábradlí. Dále bylo provedeno opevnění svahu dlažbou do betonu a dotčené nezpevněné plochy byly uvedeny do původního stavu včetně zatravnění a byly osazeny nové svislé dopravní značky. 

Touto opravou byl obnoven nevyhovující stav a zajištěna tak bezpečnost na cyklostezce v městské části Děčín. Zpět na všechny projekty

Modul: Projekty