Stavební úpravy chodníků a přechodů podél I/36 v Rohovládově Bělé

Kategorie: Bezbariérové chodníky
Příjemce: Obec Rohovládova Bělá
Příspěvek: 11 309 408,00 Kč
Schválení příspěvku: 2019
Realizace projektu: 2019 - 2020

Obec se nachází na území Pardubického kraje asi 15 km západně o centra Pardubic. V rámci projektu, který byl realizován podél silnice I/36,  došlo k úpravám levostranného i pravostranného chodníku v rozsahu celé obce. Hlavním cílem projektu bylo zajištění bezpečného pohybu chodců podél významné a frekventované silnice I. třídy I/36 a zvýšení bezpečnosti silničního provozu v obci. K naplnění hlavního cíle přispěla realizace dílčích aktivit projektu: komplexní rekonstrukce chodníků podél silnice I/36, výstavba opěrné zdi, úprava stávajících přechodů, nasvícení stávajících přechodů a doplnění světelné signalizace s tlačítkem pro chodce na vyžádání u přechodu u základní školy. 

Akce proběhla ve dvou etapách, v rámci první etapy byly realizovány přechody pro chodce včetně nasvětlení, se kterými byla provedena výměna asfaltobetonového povrchu komunikace a následně byly posazeny silniční obruby. Druhá etapa sestávala z provedení vlastních stavebních úprav chodníků. 

 Zpět na všechny projekty

Modul: Projekty