Cyklostezka Polička –Bořiny

Kategorie: Cyklostezky
Příjemce: Město Polička
Příspěvek: 4 059 247 Kč
Schválení příspěvku: 2016
Realizace projektu: 2016–2017

Předmětem akce byla výstavba nové stezky pro chodce a cyklisty se společným provozem (C9a, b) spojující město Polička s jeho místní částí Bořiny. Společná stezka pro chodce a cyklisty má celkovou délku 2 201 m v šířce 2,5 m (větev A v délce 1802 m a větev B v délce 399 m). Kryt cyklostezky je asfaltový.  Zpět na všechny projekty

Modul: Projekty