Nové Veselí – obchvat, Přemostění polní cesty

Kategorie: Křížení
Příjemce: Městys Nové Veselí
Příspěvek: 14 059 668,93 Kč
Schválení příspěvku: 2019
Realizace projektu: 2019

Předmětem této akce je výstavba nadjezdu nad budoucí silnicí II/353, která v návrhu křižuje stávající významnou hlavní propojovací účelovou komunikaci - polní cestu v řešeném území, která slouží i jako cyklotrasa. Stavba nadjezdu zajišťuje zachování plynulého provozu na stávající cyklotrase a polní cestě bez ovlivnění provozu tranzitní dopravy na silnici II/353. Hlavní stavbou tohoto projektu je třípolový mostní objekt, který kříží v zářezu umístěnou silnici II/353. Účelová komunikace a její úprava je navržena pro návrhovou rychlost 30 km/h na vlastním mostním objektu.Zpět na všechny projekty

Modul: Projekty