Chodník v ul. Třebichovická, Smečno

Kategorie: Bezbariérové chodníky
Příjemce: Město Smečno
Příspěvek: 1 447 000,00 Kč
Schválení příspěvku: 2018
Realizace projektu: 2018

Projekt řešil vybudování bezbariérového chodníku v ul. Třebichovická podél silnice III/2364 ve Smečně. Chodník začíná na křižovatce s ulicí Svinařovskou (silnice III/23640), kde je realizováno místo pro přecházení a dále pokračuje po pravé straně ulice Třebichovická až na konec zástavby. V ul. Třebichovická chodníky před realizací akce nebyly, chodci využívali stávající komunikaci, případně přidružený travnatý prostor komunikace. V ulici se nachází hřbitov, kde je zejména o víkendech, o svátcích a v době pohřbů vysoká intenzita vozidel i chodců, velmi často se jedná o seniory, kteří mají omezenou schopnost pohybu. Vybudování bezbariérového chodníku tak zvýšilo bezpečnost pěších vč. osob s omezenou schopností pohybu a orientace.Zpět na všechny projekty

Modul: Projekty