Tuchlovice - Slovanka, chodník podél II/606

Kategorie: Bezbariérové chodníky
Příjemce: Obec Tuchlovice
Příspěvek: 2 400 576,69 Kč
Schválení příspěvku: 2018
Realizace projektu: 2018

Obec Tuchlovice se nachází v okrese Kladno ve Středočeském kraji. Předmětem projektu byla výstavba nového chodníku v délce 870,16 m po pravé straně silnice II/606 v úseku mezi obcí Tuchlovice a místní částí Slovanka. Tato komunikace je jedinou spojnicí pro pěší mezi obcí Tuchlovice a částí obce Slovanka, která propojuje nově vzniklou výstavbu rodinných domů. Realizací projektu došlo k vybudování celistvé pěší trasy propojením nově vybudovaného chodníku se stávajícím chodníkem realizovaným podél komunikace II. třídy ze SFDI v minulých letech. Chodník napojuje centrální část obce a objekty občanské vybavenosti (obecní úřad, poštu, MŠ, ZŠ, dětské hřiště a autobusové zastávky). Při stavbě chodníku Obec Tuchlovice spolupracovala se Středočeským krajem v rámci rekonstrukce silnice II/606.Zpět na všechny projekty

Modul: Projekty