Cyklostezka CS1 – podél jezera, Černá v Pošumaví

Kategorie: Cyklostezky
Příjemce: obec Černá v Pošumaví
Příspěvek: 7 756 449,00 Kč
Schválení příspěvku: 2019
Realizace projektu: 2020

Předmětem projektu byla výstavba převážně smíšené stezky pro pěší a cyklisty v délce 740 m podél Lipenské vodní nádrže. Stezka je vedena z centra obce Černá v Pošumaví pod objekt ČOV a dále pod zahradami, kde se následně napojuje na stezku pro chodce a cyklisty Černá v Pošumaví – Hůrka, 1. etapa, která byla také spolufinancována z rozpočtu SFDI v roce 2019. Před realizací nové cyklostezky byli pěší i cyklisté nuceni k pohybu užívat krajnici silnice I. třídy č. 39. Zpět na všechny projekty

Modul: Projekty